BREAKING NEWS – FIK je vystaven brutální deflaci

Alternativní měna FIK, která se postupně stávala spíše reliktem dávné doby, kdy si ještě většina jejích uživatelů neuvědomovala svůj problém s alkoholem, pozvolna prorostla do plzeňské alternativní kultury. Pro některé se stala prostředkem spoření a dlouhodobých spekulativních investic, což vzhledem k tomu, že se očekává pád tradičních komodit jako je zlato a barely ropy nejsou příliš praktické pro skladování, dává dokonce i nepatrný smysl.

Na trhu s FIK se očekávala spíše stagnace, spojená s občasnými výkyvy, které se v minulosti stabilně vracely na úroveň kolem 1 FIK\CIG s odchylkami maximálně 15-20% s jistotou rychlého návratu na původní hodnotu. Trh také očekával inflaci, spojenou s poměrně snadnou možností duplikace měnových jednotek v copycentrech a další emise při příležitosti podivných hudebně laděných festivalů.

Naše redakce však má dvě nové zprávy.

Třetí emise Fíků na Odpadních Vodách 2016 nebyla dosud ohlášena.

Novými investory očekávaná nová emise Fíků, která by vedla ke krátkodobému snížení cen a k vytvoření dobré příležitosti pro nákup, stále ještě nebyla ohlášena. Podle interních zdrojů se nejmenovaný zástupce neoficiální FIK-Bank dokonce nechal 25.11. okolo 02:00 kdesi v centru Plzně slyšet, že “…se na to taky můžeme taky vysrat, jako by jich nebylo kurva dost.” Lze tedy očekávat zvýšenou aktivitu na trhu. Konkrétní vývoj bude záviset na postoji velkých hráčů.

Přes 500 Fíků bylo nenávratně ztraceno v okolí stanice Anděl v Praze.

Zprvu neověřená zpráva způsobila šok mezi spekulanty a následné uklidnění situace bylo opět rozrušeno tím, že tento drb byl ověřen. Investor, který si přál zůstat v anonymitě, ale na kterého má redakce spolehlivý kontakt, nám sdělil: “Ztratil jsem je nejspíš někde při stěhování, nemám tušení kde jsou.”

Redakce, znalá poměrů, si dovoluje předpokládat, že v popelnici.

Dá se také předpokládat, že vzhledem k současné, stále ještě fyzické podobě platidla došlo za poslední rok ke ztrátě několika dalších stovek měnových jednotek. V některých kruzích se dokonce začaly používat roztrhané Fíky jako drobné, často se vypisují směnky.

Každá vážná situace znamená zároveň příležitost pro pružné investory. Je mezi vámi jeden z nich?

Arnošt

Arnošt

Freelance journalist.

, ,