Kupte si máslo za Fíky

Již několik měsíců jsme všichni svědky toho, jak postupně roste cena másla. Aktuální cena je 59 kč za 250g, přičemž na konci roku bude tato cena ještě o minimálně třetinu až polovinu vyšší. Již můžeme pomalu pozorovat, jak si chudší domácnosti začínají na chleba mazat kaviár, liberálnější domácnosti zase lubrikant.

Já jsem toto vše předpovídal už v lednu, a proto jsem se pokusil zaspekulovat a předzásobil se tak kilogramy másla, které jsem teď schopen vám, uživatelům fíků, nabídnout. Aktuální cena je 72 fíků/máslo. Konkrétní cena závisí na aktuální hodnotě FIK a poptávce po másle na trhu.

V budoucnu je možnost, že celá měna FIK nebude krytá jenom leností, ale taktéž tímto “zlatem” decentralizovaně uschovaným v ledničkách uživatelů FIK. Proto doporučuji včasně nakoupit!