Propaganda Dnes – recenze od Arnošta

V podpultové distribuci na barech a novinových stáncích v Plzni se objevil nový časopis s názvem Propaganda Dnes. Jeho periodicita je zatím neznámá, poprvé jsme jej ale spatřili na Festivalu Odpadních Vod třetího prosince (kde jsem si jej také zakoupil) a je datován “prosinec 2016.” Podívejme se na něj společně poněkud blíže a dovolte mi začít objektivní, technickou stránkou díla, následně pak přejdu k subjektivnímu zhodnocení obsahu.

Plátek je otištěn na dvou do sebe vložených, oboustranně potištěných, přeložených nesvázaných papírech A4, tj. celkem osm stran textu. Zpracováním sice připomíná noviny, je ale vytištěn černobíle na papíře vyšší gramáže, což novinový dojem poněkud kazí. Výtisky v současné distribuci také navíc používají příliš vysoký kontrast, který výrazně zhoršuje čitelnost některých textů. Možná za to můžeme redakci i děkovat, protože v textech článků je často znát nedostatečná stylistická a jazyková korektura.

Výtisk časopisu dále neobsahuje standardisovanou tiráž a zarazila mne, jako akademika a žurnalistu, spolu s tím i absence ISSN, nebo jiného mezinárodně uznávaného označení monografie či periodika.

Podivuji se, že si takových závažných detailů v redakci nevšimli a dalo by se tedy, na základě tohoto souhrnu informací, usuzovat, že jde o amatérskou produkci. Také uvedené vydavatelství se v databázi českých vydavatelů nevyskytuje. Již jsem několik takových tiskovin měl tu čest spatřit (převážně ve studentském prostředí doma i v zahraničí) a mohu, například podle použitého druhu sazby, která je prostorově značně neekonomická a nevyužívá celý potenciál použitého papíru, s klidem konstatovat, že např. Greenpeace za tímto produktem určitě nestojí. Identita vydavatele, (kterých je v ČR registrovaných přes šest tisíc), tím pádem zůstává sporná.

V kolonce “cena” v pravém horním rohu titulní strany nacházíme údaj “Kolem jednoho piva, tj. Cca 30Kč.” Tento zápis považuji za nedostatečný, jak z pohledu výpočtu daně, tak matoucí pro koncového zákazníka. Například v sousedním Bavorsku stojí poctivě čepovaný Lager běžně kolem 3,50€, nemluvě o podnicích s vyšší úrovní služeb. Upřednostnil bych také možnost koupit za Fíky.

Výsledný produkt připomíná spíše tzv. půlnoční noviny, než nezávislé časopisy s vysokou úrovní zpracování typu Voknoviny, Nájezd, nebo Volá Londýn. Formální zpracování tohoto magazinu tedy považuji za skandální a skutečně doufám, že si tuto informaci ve vlastním zájmu vydavatelé přečtou.

Nyní se zaměříme na obsahovou část.

Jak by se dalo od podobného periodika očekávat, je členěno do několika informativně laděných rubrik, jako jsou Aktuality, Věda a technika a Společnost. Zvláště oceňuji zařazení rubriky “Plzeňská čajovna,” kterou jsem si jak doslova, tak přeneseně, v poslední době značně oblíbil. V těchto rubrikách nacházíme, pokud jsem to dobře pochopil, (což by se dalo s mými zkušenostmi v oboru předpokládat) řadu převážně satiricky laděných článků. Stejně jako můj slavný kolega a blízký přítel Miloš Hebký, mám rád humor a napsal jsem o tom řadu textů. Vyzdvihl bych zvláště “Strach jako nový trend” a “Pracovat znamená podnikat.” Titulní článek považuji za slabší. Podobně tak “Politicky korektní komix” jen oživuje nápad, který prošel internetem už někdy mezi lety 2005-2006.

Články nejsou jednoznačně politicky vyhraněné, naopak by se dalo říci, že jsou až apolitické. Neobsahují přímou a konkrétní kritiku, pisatelé článků předstírají spokojenost se současnou situací, což je vysvětleno v trefném editorialu. Stylem, názvem i obsahem zřejmě parodují deník MF DNES. Autoři se vyjadřují k velkému množství témat napříč politickým spektrem a používají poměrně širokou škálu výrazových prostředků, což podle mého informovaného názoru naznačuje příchylnost autorů k takové té študácké levici. Chybí mi tam snad jen vyjádření k výsledku voleb v USA, což by se ale na druhou stranu, po internetové smršti v posledních měsících, dalo považovat už poněkud za “cheesy,” jak říkají mí britští přátelé. V současně převažující temné atmosféře ve sdělovacích prostředcích mě příjemně překvapilo, že test “Jste sluníčkář nebo nácek” je dokonce vtipný.

Rád bych přesto poukázal na existenci několika faktických chyb, například v článku “Svobodu slova samozřejmě máme.” Chystaný zákon o hanobení prezidenta (zde nepřesně: urážka prezidentského majestátu) nám bude hrozit nejvýše rokem vězení a se zavedením nucených prací současný právní rámec vůbec nepočítá. Vzhledem k celkové orientaci tiskoviny se ostatní mouchy snad dají odpustit.

Jména autorů bychom pod články hledali marně a to mě poněkud rmoutí, i když – já kdybych něco takového napsal, tak se pod to v dnešní době asi taky nepodepíšu.

Obsahově nad průměrem. Formálně ale slabé, velmi. Dávám tři hvězdičky.

Arnošt pro čtenáře.

Arnošt

Arnošt

Freelance journalist.

, ,