Vystoupím na F.U.C.K.u!

Dnes jsem dospěl ke skandálnímu zjištění – tým pořadatelů F.U.C.K. vypisuje výběrové řízení pro vystupující na svém festivalu. Organizace má veliký zájem na tom, aby byl program co nejpestřejší a v maximální míře absurdní a nezaostal tak za skvělým loňským ročníkem. Žádoucí jsou proto veškěré formy (více či méně umělecké) seberealizace.

My všichni, tedy mladí perspektivní undergroundoví umělci bychom se této úžasné příležitosti měli chopit a ukázat konečně světu, jaký máme potenciál. Uvidíme opět kaskadérskou skupinu Nitrus Fíkus? Bude degustace krabicových vín? Nebylo by vhodné pro změnu degustovat rumy, levná piva nebo moč? Dočkáme se pěveckých, hudebních či tanečních talentů? Poslechneme si hodnotné přednášky, které obohatí naše rozhledy o rozmanitosti využití pohlavních ústrojí nebo technologickém rozvoji? Nebo o jejich kombinaci?

To vše je na nás, drazí přátelé –  umění se samo nevytvoří, pojďme tedy ukázat, že naše generace není jen generací bezprizorních zhůvěřilých flákačů, pojďme dokázat, že se za tu bezprizorní zhůvěřilost nestydíme a ukažme ji světu!

Já sám zvažuji vystupovat. Zatím si nejsem jistý, zda zatančím kvapík, zapěji lidové písně, připravím přednášku o problematice vzniku plísní ve větrajícím pivu nebo předvedu kontroverzní performance odrážející prožitky člověka vykonávající velkou potřebu po alkoholickém víkendu, jisté ale je, že na festivalu chybět nebudu a jako šéfredaktor fikjedik.cz o této události minimálně zpracuji reportáž.

Umělci se zájmem o vystupování, hlašte se na fb fíků nebo organizátorům: Tomáš Floutek Meteláček či Mish Hrabavá. Vystoupení je honorované a bez nároků na jeho povahu či úroveň –  výtěžek vstupného bude po skončení akce spravedlivě rozdělen mezi všechny umělce.

Arnošt

Arnošt

Freelance journalist.

,